Aan mateloze dadendrang, op welk gebied dan ook, ga je uiteindelijk te gronde.

    - Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. Erik de Smedt

Leven is een voortdurende zware inspanning om jezelf niet uit het oog te verliezen.

    - Milan Kundera, Verraden testamenten, vert. Piet Meeuse

Hele dingen zijn steeds eenvoudig, net als de waarheid. Alleen halve dingen zijn ingewikkeld.

    - Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt

Wanneer de wonden dodelijk zijn, wordt elke hulp onmenselijk.

    - Choderlos de Laclos, Riskante relaties, vert. MdH