Binnen een sociale soort is individualiteit niet veel meer dan een kortstondige fictie.

    - Michel Houellebecq, De kaart en het gebied, vert. M.d.H.

God: een concept met een lange witte baard.

    - Jean Loeckx

Dansen bewijst helemaal niets.

    - Hsia Yu, Als kattenogen, vert. Silvia Marijnissen

Wanneer de wonden dodelijk zijn, wordt elke hulp onmenselijk.

    - Choderlos de Laclos, Riskante relaties, vert. MdH