In het kunstmilieu zijn de luchtbellen altijd geschilderd.

    – Hans Vandevoorde, Het voorbestand. Carnets 1980-1994

Roem is een voortdurende krachtsinspanning.

    – Jules Renard, Journal, 1887, ongedateerd, vert. Frans de Haan & Marianne Kaas

Vrouwen en jongelui maken geen onderscheid tussen waardering en smaak.

    – Vauvenargues, maxime 38, vert. M.d.H.

Je leeft maar één keer in de eindtijd

    – M.d.H., Ramkoers