Rijkdom die geen genoeg kent is eigenlijk grote armoede.

    – Epicurus, Sententiae Vaticanae 25, vert. Keimpe Algra

In de doodsstrijd van het verleden, die almaar aanbreekt, staat de toekomst op en zet het meteen op een lopen.

    – Pierre Michon, Roemloze levens, vert. R.H.

Als ik toch kanalen in mijn hoofd kon aanleggen om de binnenlandse handel tussen mijn gedachtenvoorraden te bevorderen! Maar daar liggen ze met honderden, zonder elkaar van nut te zijn.

    – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, K I/22,3, vert. M.d.H.

Laat je niet wijsmaken dat men eenzaamheid gewoon wordt, niemand went aan zichzelf.

    – Jean Loeckx