Je moet eigenlijk heel voorzichtig opstaan, met klavecimbelmuziek en een quarantaine van een half uur, om even aan de altijd wat drukkende gedachte dat je bestáát, te wennen.

    – Simon Carmiggelt, Het klinkt soms wel aardig

Huwelijk. Hun verhouding is nu zo ingewikkeld geworden dat een huwelijk onvermijdelijk moet worden geacht.

    – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

‘Jij’ is het eerste understatement, ‘ik’ de eerste overdrijving.

    – Jean Loeckx

Mensen die nooit tijd hebben, doen het minst.

    – G.C. Lichtenberg, Sudelbücher, K I/197,3, vert. M.d.H.