Onze geboorte was eenmalig, tweemaal geboren worden is onmogelijk; en we moeten nog een eeuwigheid niet-meer-zijn. En jij, die niet zeker bent van de dag van morgen, stelt uit wat vreugde brengt. Maar het leven vervliegt in dralen en ieder van ons sterft met te weinig tijd.

    – Epicurus, Sententiae Vaticanae 14, vert. Keimpe Algra

Iemand die van de oplossing een raadsel kan maken: meer is een kunstenaar niet.

    – Karl Kraus, Nachts, vert. Erik de Smedt

De hoop die je verloren hebt klem je tussen je kaken.

    – Paul Nougé, L’Écriture simplifiée, vert. R.H.

In de waanzin van het bestaan gelaten worden.

    – R.H.