Omdat het leven kort is, zouden boeken dun moeten zijn.

    – Henri Roorda, ‘Le travail et le capital’, vert. R.H.

Mensen vergissen zich vlugger van wereld dan van bus.

    – Jean Loeckx

Diepzinnigheid is voorbehouden aan hen die niet het ongeluk hebben dat ze behept zijn met gevoel voor het bespottelijke.

    – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.

De grote vergissing: menen dat wat alleen voor jou geldt, algemeen menselijk is.

    – Jules Renard, Journal, 28-5-1890, vert. R.H.