Kennis van de biografie voorkomt verafgoding van de auteur.

    – Hans Vandevoorde, Het bestand, levensnotities 1994-2019

De orthodoxie wantrouwt de paradox zoals een schoolmeester een te nieuwsgierig kind.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

het stigma kant & klaar

    – Daniel Dobbelaere

Wie te snel of te voorzichtig leest, begrijpt niets.

    – Blaise Pascal, Pensées 723, vert. M.d.H.