de mens — een plattegrond van ideeën

    – Daniel Dobbelaere

De werkelijkheid smaakt, élke dag maar weer, als het muffe gerecht dat mensen die met open mond slapen, in hun droom tot brakens toe moeten eten.

    – Simon Carmiggelt, Het klinkt soms wel aardig

Optimisme is even onzeker als pessimisme, maar aangenamer gezelschap.

    – Robert Pinget, Tâches d’encre, vert. R.H.

Alleen andermans leven kan men in eigen woorden vertellen.

    – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)