Onze eerzucht groeit aan, naarmate zy meer wordt bevredigd…

    - Multatuli, Ideeën 574

Soms is de honger groter dan het kind.

    - Isabel Hessel

Leven is een voortdurende zware inspanning om jezelf niet uit het oog te verliezen.

    - Milan Kundera, Verraden testamenten, vert. Piet Meeuse

Wanneer de wonden dodelijk zijn, wordt elke hulp onmenselijk.

    - Choderlos de Laclos, Riskante relaties, vert. MdH