Godsvrees maakt plaats voor wereldangst.

  • Rudi Laermans, Gedeelde angsten

In verreweg de meeste gevallen is de mens strijdig met zijn beroep.

    – Miguel de Unamuno, Inquietudes y meditaciones, vert. Robert Lemm

Alleen boeven zijn overtuigd – waarvan? – van de noodzaak van succes. Daarom hebben ze ook succes.

    – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. M.d.H./R.H.

Als trekdier heeft de vlo weinig toekomst. Je moet vooral oppassen voor zijn eerste beweging: de sprong.

    – Henri Roorda, À prendre ou à laisser, vert. R.H.