Stijl is alles, poedels zijn niets.

    – M.d.H., Ramkoers

Houd op met het loze gepraat over hoe een goed mens behoort te zijn, maar wéés er een.

    – Marcus Aurelius, Overpeinzingen 10:16, vert. School voor Filosofie

Ruzies zouden niet lang duren als het ongelijk maar aan één kant lag.

    – La Rochefoucauld, maxime 496, vert. M.d.H.

Er is in heel de wereld niets saaiers dan een geelhouten slaapkamerameublement van kort voor de oorlog.

    – F.B. Hotz, Eb en vloed