Ik hou mijn privéleven en familie graag gescheiden.

    – Jean Loeckx

Zelden schryf ik wat ik wil, en nooit wat ’n ander wil.

    – Multatuli, Ideeën 112

De paradoxen van nu zijn de gemeenplaatsen van morgen.

    – Miguel de Unamuno, De mi vida, vert. Robert Lemm

een aardige bol op weg naar de afgrond

    – Daniel Dobbelaere