Een wonde doorsta je met een andere, diepere wonde, die je doorstaat met een andere, diepere wonde. En zo tot in het oneindige.

    - Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

De meest verspilde dag is die waarop we niet hebben gelachen.

    - Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H./R.H.

Elke tekst is onvertaalbaar tot het tegendeel is bewezen.

    - M.d.H.

Ik haat mensen die praten terwijl ik hen onderbreek!

    Guy Bedos, vert. Jan De Meyer