De mens is een uitzonderlijk begaafde struisvogel.

    – M.d.H., Ramkoers

Je kunt niet veranderen, dat wil zeggen een ander worden, en blijven gehoorzamen aan de gevoelens van iemand die je niet meer bent.

    – Marcel Proust, Swanns kant op, vert. M.d.H./R.H.

Wie voor een roeping niet alles veil heeft, kent slechts een bevlieging.

    – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Ga ervan uit dat de mensen die je vervelend vindt je vervelend vinden.

    – R.H.