Wie het goede dat geweest is vergeet, is heden een oude man geworden.

    – Epicurus, Sententiae Vaticanae 19, vert. Keimpe Algra

De mens is een door hartstochten gedreven dier dat zijn verstand vooral gebruikt om die hartstochten te verhullen.

    – M.d.H., nawoord bij Mme de Lafayette, De prinses van Tende

Luiheid is de meest werkzame drijfveer.

    – Jean Loeckx

Mogen mag je alles – alleen: je moet het kunnen.

    – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt