Ramuz, Charles-Ferdinand

Wie kijkt, ziet niet.

    – Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, vert. R.H.