Cornets de Groot, R.A.

Opruimen is de pest voor ’t terugvinden van dingen.

    – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com