Nietzsche, Friedrich

Een geest die grote dingen wil, die daartoe ook de middelen wil, kan niet anders dan sceptisch zijn.

    – Friedrich Nietzsche, Der Antichrist, vert. M.d.H.