Chamfort

Alle hartstochten zijn excessief, en het zijn alleen maar hartstochten omdat ze excessief zijn.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.