Marcus Aurelius

Houd op met het loze gepraat over hoe een goed mens behoort te zijn, maar wéés er een.

    – Marcus Aurelius, Overpeinzingen 10:16, vert. School voor Filosofie