Ramuz, C. F.

De enige echte droefheid schuilt in een tekort aan verlangen.

    – C.F. Ramuz, Journal, vert. M.d.H./R.H.