Ramuz, C. F.

Wie kijkt, ziet niet.

    – C.F. Ramuz, Journal, vert. R.H.