Schopenhauer, Arthur

Het zou goed boeken kopen zijn als men de tijd om ze te lezen erbij kon kopen.

    – Arthur Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, vert. Hans Driessen