Michon, Pierre

Eenieder is tot alles in staat. Elf mannen zijn in staat tot elfmaal alles.

    – Pierre Michon, De Elf, vert. R.H.