Loeckx, Jean

Preutsheid overschat het lichaam.

    – Jean Loeckx