Hessel, Isabel

Vertalers zijn auteurs met een vangnet van papier.

    – Isabel Hessel