Epicurus

Rijkdom die geen genoeg kent is eigenlijk grote armoede.

    – Epicurus, Sententiae Vaticanae 25, vert. Keimpe Algra