Roorda, Henri

De gewoonte om iemand die maar één keer een moord heeft begaan een ‘moordenaar’ te noemen, heb ik altijd een betreurenswaardige, overhaaste generalisatie gevonden. Kom aan! Noemen we een individu die maar één keer heeft gerookt een ‘roker’?

    – Henri Roorda, ‘Acquittements’, Gazette de Lausanne, 1924, vert. R.H.