Descartes, René

Het leven verliezen is minder ingrijpend dan het gebruik van de rede verliezen.

    – Descartes, brief aan Elisabeth van de Palts, sept. 1645, vert. Jeanne Holierhoek

Grote voorspoed brengt vaak zo’n verblinding en zo’n roes met zich mee, dat de bezitters ervan eerder bezetenen zijn.

    – René Descartes, brief aan Elisabeth van de Palts, juni 1645, vert. M.d.H./R.H.