Epicurus

Rijkdom die geen genoeg kent is eigenlijk grote armoede.

    – Epicurus, Sententiae Vaticanae 25, vert. Keimpe Algra

Onze geboorte was eenmalig, tweemaal geboren worden is onmogelijk; en we moeten nog een eeuwigheid niet-meer-zijn. En jij, die niet zeker bent van de dag van morgen, stelt uit wat vreugde brengt. Maar het leven vervliegt in dralen en ieder van ons sterft met te weinig tijd.

    – Epicurus, Sententiae Vaticanae 14, vert. Keimpe Algra

Wie het goede dat geweest is vergeet, is heden een oude man geworden.

    – Epicurus, Sententiae Vaticanae 19, vert. Keimpe Algra

Bijval van anderen moet vanzelf volgen; wij moeten ons concentreren op onze eigen genezing.

    – Epicurus, Sententiae Vaticanae 64, vert. Keimpe Algra