Han Shan

Komt de lente, fluiten de vogels.

    – Han Shan, vert. Silvia Marijnissen

Zet het weten stil – de geest raakt verlicht, / zie de leegte – de wereld komt tot rust.

    – Han Shan, vert. Silvia Marijnissen