Tucholsky, Kurt

Onderwijzen betekent je innerlijke rijkdom delen; je moet aan het einde staan als je anderen het begin wil tonen.

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

Mogen mag je alles – alleen: je moet het kunnen.

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

Wegens de slechte weersomstandigheden vond de Duitse revolutie in de muziek plaats.

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

De mens heeft twee benen en twee overtuigingen: een voor als het hem goed gaat en een voor als het hem slecht gaat. De laatste noemt men godsdienst.

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

De wereld valt uiteen in groot en klein gedrukte dingen.

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

Het eerste van de Tien Geboden zou moeten luiden: ‘Doe wat je predikt.’

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

Elke ophemeling van een mens die in de oorlog is omgekomen betekent drie doden in de volgende oorlog.

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

Verwacht niets. Vandaag: dat is je leven.

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

Een sceptisch katholiek heb ik liever dan een gelovig atheïst.

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

Je hebt er geen idee van hoe goed je het zonder de uitvindingen van het jaar 2500 redden kan!

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

Een specialist die louter specialist is, is een ezel.

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

Een spiegel treft geen blaam als hij een maagd toont dat zij zwanger is.

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

Er is nu eenmaal maar één volmaakte christen geweest. Een beetje weinig.

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt

Als we een keer niet wreed zijn, denken we meteen dat we goed zijn.

  – Kurt Tucholsky, Dürfen darf man alles, vert. Erik de Smedt