Cornets de Groot, R.A.

Niet aan denken. Gewoon doorschrijven.

    – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com