Elk leven is in mindere of meerdere mate een levenseinde.

    – Michel Houellebecq, Vernietigen, vert. M.d.H.

Alle hartstochten zijn excessief, en het zijn alleen maar hartstochten omdat ze excessief zijn.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.

Bidden is krankzinnigheid.

    – Multatuli, Ideeën 448

Van de verschillende vormen van hoop die ik heb gekoesterd, was wanhoop de hardnekkigste.

    – Louis Aragon, De boer van Parijs, vert. R.H.