Over Maximen.nl


Op een dag vonden slimme dieren het spreken uit. Niet alle dieren waren even blij met die uitvinding, die hen stoorde in hun intieme overpeinzingen. De vooruitgang bleek echter niet te stoppen, vandaar dat een paar nog slimmere dieren het begrip ‘welsprekendheid’ introduceerden, waarmee het kaf van het koren kon worden gescheiden. En de allerslimste dieren beseften dat de ware welsprekendheid inhield: zo veel mogelijk zeggen in zo min mogelijk woorden.

Aan die kunst van de beknoptheid, waarin naast specialisten als La Rochefoucauld en Chamfort ook allrounders als Nietzsche en Cioran hebben uitgeblonken, is deze website gewijd. De site wordt met enige (on)regelmaat uitgebreid, net zolang tot alles erop staat wat nodig is, en niet meer dan wat nodig is.