Vauvenargues

Gezuiverd door de tijd en door goede voorbeelden mag het oordeel van het publiek wat mij betreft onfeilbaar worden genoemd, maar we moeten het onderscheiden van de smaak van datzelfde publiek, die altijd dubieus lijkt.

    – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.