Kafka, Franz

Je hoeft het huis niet uit te gaan. Blijf aan je tafel en luister. Luister niet eens, wacht gewoon. Wacht niet eens, wees volkomen stil en alleen. De wereld zal zich bij je aandienen om te worden ontmaskerd, ze kan niet anders, in extase zal ze voor je kronkelen.

    – Franz Kafka, Aphorismen aus dem Nachlaß 109a, vert. M.d.H./R.H.