Ramuz, Charles-Ferdinand

Wat in de kunst wordt bevredigd: heerszucht.

    – Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, vert. R.H.