Ramuz, Charles-Ferdinand

Zonden tegen de taal bestaan niet, er bestaan alleen zonden tegen het denken.

    – Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, vert. R.H.