Porchia, Antonio

En als ik gescheiden was van die boom die ik zie, van de zon die ik zie, zou ik dan die boom, die zon kunnen zien?

    – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson