Kraus, Karl

Er zijn mensen die een bedelaar hun hele leven lang verwijten dat ze hem niets hebben gegeven.

    – Karl Kraus, Pro domo et mundo, vert. Erik de Smedt