Loeckx, Jean

Wat is zieliger dan jeugd die niet kwistig met zijn krachten omspringt, behalve ouderdom die zijn krachten voor later heeft gespaard.

    – Jean Loeckx