Houellebecq, Michel

Aan alles komt een einde, ook aan de nacht.

    – Michel Houellebecq, Platform, vert. M.d.H.