Multatuli

Wie niet uit zichzelf iets is, zal ’t waarlyk niet worden door vrywillig opgaan in anderen.

    – Multatuli, Ideeën 732