Mo Yan

Waarom zou je je niet op de stroom laten meedrijven in plaats van je boot ertegenin te roeien?

    – Mo Yan, Kikkers, vert. Silvia Marijnissen