Loeckx, Jean

Het enige wat bij hem nog goed werkt is zijn rotkarakter.

    - Jean Loeckx