Ramuz, Charles-Ferdinand

De wijn kent geen pardon.

    – Charles-Ferdinand Ramuz, De grote angst in de bergen, vert. R.H.