Epicurus

Wie het goede dat geweest is vergeet, is heden een oude man geworden.

    – Epicurus, Sententiae Vaticanae 19, vert. Keimpe Algra