Roorda, Henri

Vijfhonderd jaar na uitvinding van de boekdrukkunst zijn de meeste mensen niet in staat hun voeten te vegen als ze een appartement betreden.

    – Henri Roorda, ’Fermez donc cette porte’, Le roseau pensotant, vert. R.H./M.d.H.