Roorda, Henri

Als geleerden niet in de eenvoud van de natuurwetten geloofden, zouden ze hun laboratoria en hun boeken in de steek laten en hun heil zoeken in de drank.

    – Henri Roorda, ‘De tuchteloze seizoenen’, in: Het vrolijke pessimisme, vert. R.H.