Goede versierders zijn slechte echtelieden.

    – Jean Loeckx