Sommigen zijn van mening dat stompzinnigheid erfelijk is; de anderen hebben kinderen.

    - Georges Elgozy, vert. Jan De Meyer