Ashbery, John

Wat jammer dat alles moet veranderen, maar wat een opluchting ook! Anders zouden we alleen maar kunnen uitzien naar het uitzien.

    – John Ashbery, Quick question, vert. M.d.H./R.H.