Chen Li

Tranen zijn als parels, nee, tranen zijn als zilverstukken, nee, tranen zijn als losgeraakte knopen die weer vastgenaaid moeten worden.

    – Chen Li, Microkosmos 21, vert. Silvia Marijnissen