Duchamp, Marcel

Eerst gaan altijd de anderen dood.

    – Marcel Duchamp, grafschrift, vert. R.H.