Marx, Groucho

Eerlijk en rechtschapen zijn, dat is het geheim van het leven. Kun je dat faken, dan is je kostje gekocht.

    – Groucho Marx, vert. M.d.H./R.H