Laclos, Choderlos de

Wanneer de wonden dodelijk zijn, wordt elke hulp onmenselijk.

    – Choderlos de Laclos, Riskante relaties, vert. MdH

Van een groot dichter mag je slechte verzen aanhalen.

    – Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, vert. M.d.H.