Pamuk, Orhan

Zoals een ziel zonder lichaam een bron van waar geluk is voor de doden, zo is voor de levenden het hoogste geluk een lichaam zonder ziel, maar helaas begrijpt niemand dat voordat hij dood is.

    – Orhan Pamuk, Ik heet Karmozijn, vert. Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden

Boeken voegen aan het ongeluk van de mens niets toe dan een diepte die we houden voor troost.

    – Orhan Pamuk, Ik heet Karmozijn, vert. Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden