Renard, Alain

Achter illusies is er geen op openbaring wachtende waarheid. Achter illusies is niets.

    – Alain Renard, vert. R.H.