Goethe, J.W. von

Bij het vertalen moet je tot de grens van het onvertaalbare gaan; dan pas krijg je zicht op de vreemde taal en cultuur.

    – Goethe, Maximen und Reflexionen, vert. M.d.H.