Ramuz, Charles-Ferdinand

De enige echte droefheid schuilt in een tekort aan verlangen.

    – Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, vert. M.d.H./R.H.