Baudelaire, Charles

Na een uitspatting voel je je altijd eenzamer, verlatener.

    - Charles Baudelaire, Fusées, vert. R.H.