Baudelaire, Charles

Na een uitspatting voel je je altijd eenzamer, verlatener.

    – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.