Ramuz, Charles-Ferdinand

Als je de sterren had kunnen tellen, had je gezien dat er geen enkele ontbrak.

    – Charles-Ferdinand Ramuz, De grote angst in de bergen, vert. R.H.